LÄCKANDE VENTILATION

LÄCKANDE VENTILATION

Sättningsskador uppstår när marken under fastigheten sjunker. Sprickor i byggnadens fasad, väggar och golv är ett vanligt tecken på skador. En annan tråkig effekt är att ventilationssystemet börjar läcka. Så var fallet för bostadsrättsföreningen Harald Stake i Mölndal. De boende i lägenheterna klagade på röklukt och matos och man började titta på olika renoveringsmöjligheter.

KOSTNADSEFFEKTIV RENOVERING MED LINERVENT

Efter att ha jämfört olika renoveringsmetoder tog föreningen ett beslut om att anlita Vanovo för att täta kanalerna med Linervent-metoden. Alternativa metoder var betydligt dyrare och tidskrävande. Med Linervent fodrades ventilationskanalerna från insidan med ett strumpformat tätningsmaterial som blåses upp inuti systemet. Läckorna tätades och systemet fungerar nu normalt igen.

SMIDIG PROCESS MED BRA KOMMUNIKATION

– Vi hade ett möte tillsammans med Vanovo och fick förslag på åtgärd, genomförande och tidplan. Därefter lämnades ett offertförslag och renoveringen kunde börja. Vi hade en bra kommunikation med Vanovo under arbetets genomförande och fick ett slutprotokoll när arbetet var klart. Nu fungerar ventilationen bra igen och inga klagomål hörs från de boende, berättar Niklas Nilsson från bostadsrättsföreningen.