500 LÄGENHETER MED HÖG VATTENFÖRBRUKNING

500 LÄGENHETER MED HÖG VATTENFÖRBRUKNING

Att behöva spola många liter vatten ur kranen innan en behaglig temperatur uppnås gör varken miljön, de boende eller fastighetsägaren glada. På Bostadsbolaget i Göteborg fick Daniel Hedman och hans kollegor in många klagomål från irriterade hyresgäster. Hög vattenförbrukning medförde också höga kostnader.

LÖSNINGEN HETTE SMART VVC

– Vi behövde sänka energikostnaderna och samtidigt erbjuda våra hyresgäster bättre service. Det är varken ekonomiskt eller roligt att behöva vänta på varmvattnet. Jag hade hört talas om metoden Smart VVC via branschkollegor och ville testa hur den fungerade, berättar Daniel Hedman.

PROVINSTALLATION GAV KLARTECKEN

Vanovo utförde en provinstallation där ett plaströr monterades inuti de gamla stammarna med en specialventil. Fastigheterna är från 1969 med 3-5 plan per uppgång. Smart VVC klarade systemets krökningar på 90 grader och efter en upphandling anlitades Vanovo som underleverantör för att montera Smart VVC till över 500 lägenheter samt några mindre lokaler.

SÄNKT VARMVATTENFÖRBRUKNING

– Arbetetsprocessen gick smidigt. Parallellt pågår ett byte av stamventiler och ombyggnationer i undercentralerna vilket försvårar att säga exakt hur mycket förbrukningen har minskat. Men hittills under hösten 2017 ser vi en 20 procentig minskning av vattenförbrukningen. Jag hoppas att förbrukningen kommer minska ytterligare när de boende vant sig vid kortare tapptider och deras beteendemönster hunnit ändra sig. Vi är på god väg!, avslutar Daniel Hedman.