Rätt temperaturer och rätt cirkulation

Rätt temperaturer och rätt cirkulation

För att förhindra tillväxt av legionella krävs att varmvattnet är minst 60° C. I en äldre vattenstam där varmvatten blir stående under längre tid svalnar vattnet lätt av och bildar en möjlig tillväxtzon för legionellabakterier. Med Smart VVC uppnår systemet cirkulation enkelt med korrekta vattentemperaturer i hela systemet oberoende av användning. En trygg lösning som sparar energi och snabbt ger varmvatten i kranen.

Så här fungerar Smart VVC

Smart VVC är ett sätt att koppla bort ett eventuellt läckande rör och samtidigt skapa en individuell cirkulation för varje lägenhet i fastigheten. Du slipper riva väggar och kan behålla dina nuvarande rör. Istället förs en slang in i det existerande varmvattensystemet genom Vanovos patenterade ventiler. Slangen kopplas sedan till en cirkulationspump och vattnet cirkulerar tillbaka från toppen av röret genom slangen.

FÖRDELAR MED SMART VVC

• Undvik att riva upp fastigheten och installera nya rör
• Minska risken för läckage
• Varmvatten i kranen på några sekunder
• Förhindrar tillväxt av Legionella